Polacy coraz dłużej słuchają radia. Średnio 4,5 godz. dziennie

b_150_120_16777215_00_images_wzrost.jpg

Systematycznie wydłuża się czas słuchania radia przez Polaków - wynika z danych Radio Track, przygotowywanych przez instytut MillwardBrown na zlecenie Komitetu Badań Radiowych.

 

W pierwszej połowie 2012 roku badani zadeklarowali, że słuchali radia średnio 263 minuty, natomiast w pierwszej połowie br. wskaźnik ten wzrósł do 270 minut.

 

 

styczeń 2012 : czerwiec 2012

styczeń 2013 : czerwiec 2013

radio ogółem

263

270

Dane: Radio Track, Millward Brown, 15-75 lat, średni czas słuchania (min.); styczeń 2012 - czerwiec 2012, N= 42 123; styczeń 2013 - czerwiec 2013, N= 42 088.

Analizując średni czas słuchania radia pod kątem płci badanych, okazuje się że mężczyźni słuchają radia o 11 minut dłużej niż kobiety - średnio 4,5 godziny dziennie. W ciągu ostatniego roku średni czas słuchania radia przez mężczyzn wzrósł o ponad 12 minut, a w przypadku kobiet – o ponad 2 minuty.

Podczas, gdy w grupie wszystkich badanych średni czas słuchania radia wynosi 270 minut, to wśród właścicieli firm wskaźnik ten wynosi aż 319 minut. Gdy porównamy dane za pierwsze półrocze 2012 i 2013 roku, w grupie właścicieli firm odnotowano największy wzrost średniego czasu słuchania – aż o 16 minut. Zbliżony wzrost tego wskaźnika zanotowano także wśród robotników – o 15 minut. W ciągu dnia słuchają oni radia średnio przez nieco ponad 5 godzin.

Pod względem wieku, najwierniejszymi słuchaczami radia są osoby od 40 do 59 roku życia – słuchają radia przez niecałe 5 godzin dziennie, a w 2013 roku spędzają w towarzystwie radia o 14 minut dłużej niż w roku 2012. Także niecałe 5 godzin dziennie radia słuchają osoby w wieku od 25 do 39 lat – w ciągu ostatniego roku wskaźnik średniego czasu słuchania wzrósł w tej grupie o ponad 6 minut.

Wyraźny wzrost średniego czasu słuchania widać także przy porównaniu najnowszej fali kwiecień-czerwiec 2013 z danymi za kwiecień-czerwiec 2012 roku, co wskazuje na rosnącą tendencję tego wskaźnika w kolejnych miesiącach. 

 

kwiecień 2012 : czerwiec 2012

kwiecień 2013 : czerwiec 2013

radio ogółem

267

271

Dane: Radio Track, Millward Brown, 15-75 lat, średni czas słuchania (min.); kwiecień 2012 - czerwiec 2012, N= 21 080; kwiecień 2013 - czerwiec 2013, N= 21 035.

Komitet Badań Radiowych tworzą cztery grupy radiowe: Eurozet, Grupa Radiowa Agory, Grupa RMF i TIME SA. KBR zleca badanie Radio Track, które jest jedynymi ciągłymi badaniami słuchalności stacji radiowych w Polsce.

Zobacz najnowsze wyniki słuchalności radia w Polsce

Słuchalność radia w wybranych miastach