RMF Classic apeluje o pomoc do swoich słuchaczy na Śląsku

b_150_120_16777215_00_images_rmf_classic_logo.gif"Drodzy Słuchacze! W związku z realnym zagrożeniem ograniczenia zasięgu nadawania RMF Classic na terenie aglomeracji katowickiej, prosimy Was o wsparcie." - apeluje do słuchaczy stacja.

"Wiemy, że istnieje możliwość rozwiązania tego problemu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, ale mimo naszych usilnych starań Krajowa Rada zachowuje się opieszale i nie działa na rzecz umożliwienia RMF Classic nadawania programu dla swoich słuchaczy na Śląsku." - informuje rozgłośnia na swojej stronie i prosi o wysyłanie w tej sprawie maili do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Tak RMF Classic całościowo przedstawia problem:

Radio RMF Classic nadaje swój program na Śląsku od pięciu lat. Tak naprawdę od samego początku nie byliśmy usatysfakcjonowani zasięgiem technicznym, a to ze względu na wadliwą częstotliwość jaką nam przekazano. Podstawowym jej mankamentem są zakłócenia spowodowane przez jedną z czeskich stacji radiowych. Od początku docierały też do nas skargi i petycje słuchaczy, którzy nie byli zadowoleni z warunków odbioru RMF Classic. Próbowaliśmy zatem od dawna poprawić sytuację, jednakże nieprzychylność niektórych instytucji i brak zdecydowanej woli aby ten stan naprawić spowodują, że wkrótce może drastycznie pogorszyć się jakość nadawania naszego programu na Śląsku. Występuje realne zagrożenie, że Radio RMF Classic straci możliwość nadawania swojego programu na dotychczasowych warunkach! Poniżej pełny opis sytuacji związanej z naszymi staraniami o uratowanie zasięgu nadawania RMF Classic dla mieszkańców Śląska.

Radio RMF Classic uzyskało 27 listopada 2008 roku możliwość rozszerzenia swojej koncesji o częstotliwość w Katowicach. Niestety, częstotliwość ta od samego początku była wadliwa. Jak się okazało na tej samej częstotliwości emituje swój program czeskie radio Frekvence 1, co w połączeniu z lokalizacją stacji nadawczej w Katowicach-Kosztowach, z której pierwotnie nadawany był program powodowało, że południowo-zachodnia część aglomeracji katowickiej była przez tę stację zakłócana, co w praktyce eliminowało możliwość słuchania RMF Classic w miejscowościach zachodnio-południowej części aglomeracji (np. Katowice, Chorzów, Ruda Śląska, Bytom, Zabrze, Gliwice). Dlatego też RMF Classic poprosiło Instytut Łączności we Wrocławiu o dobór nowej częstotliwości. Instytut dobrał taką częstotliwość, ale wymagało to podjęcia współpracy z Polskim Radiem, polegającej na zamianie obecnie używanej częstotliwości przez Polskie Radio na nową (lepszą) – jesteśmy gotowi pokryć rozsądne koszty Polskiego Radia związane z wypromowaniem nowej częstotliwości. Niestety Prezes Polskiego Radia nie zgodził się na takie rozwiązanie. Pozostało więc szukanie możliwości poprawiających warunki nadawania obecnie wykorzystywanej częstotliwości. Radio RMF Classic wystąpiło więc do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zgodę na przeprowadzenie testowej emisji z nowej, lepszej lokalizacji znajdującej się w centrum Katowic. Po uzyskaniu takiej zgody i po uruchomieniu programu z tego miejsca okazało się, że rzeczywiście poprawił się odbiór programu w Katowicach oraz miastach ościennych. Aby jednak móc stale nadawać program RMF Classic z nowej lokalizacji potrzebna jest zgoda Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. O taką zgodę Radio wystąpiło w tym roku. W piśmie tym RMF Classic poprosiło o takie parametry nowej stacji na jakie wcześniej (przy emisji testowej) zgodził się Prezes UKE. Niestety, z niezrozumiałych dla nas powodów Prezes UKE, a za nim Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznali, że możliwa jest zmiana pod warunkiem, że program będzie emitowany z mniejszą mocą. Zmniejszenie mocy oznacza, że programu RMF Classic będzie można poprawnie słuchać zaledwie w promieniu ok 5 km, a to oznacza, że wielu dzisiejszych słuchaczy straci możliwość słuchania naszego Radia. Ten stan rzeczy może oznaczać konieczność wyłączenia stacji RMF Classic w Katowicach ze względu na brak możliwości dotarcia do szerokiego grona słuchaczy, przy jednoczesnych bardzo wysokich kosztach technicznych emisji programu. Aby jednak temu zapobiec RMF Classic poszukuje kolejnych rozwiązań. Wystąpiliśmy do Przewodniczącego Krajowej Rady o dobór nowej częstotliwości, która pozwoliłaby odbierać słuchaczom Górnego Śląska program RMF Classic. Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że istnieje częstotliwość, która mogłaby być wykorzystywana do tego celu. Korzysta z niej Radio Katowice, które otrzymało dodatkową częstotliwość 101,2 MHz. Początkowo częstotliwość ta miała być wykorzystywana na emisję miejskiego programu Radia Katowice (program dodatkowy, inny od tego jaki jest na co dzień emitowany przez to radio). Ostatecznie Radio Katowice zaprzestało emisji programu miejskiego, a poprzez dodatkowo uzyskaną częstotliwość (101,2 MHz) retransmitowany jest program Radia Katowice . W ten sposób doszło do kuriozalnej sytuacji. W aglomeracji katowickiej Radia Katowice można słuchać na co najmniej trzech częstotliwościach (89,3 MHz, 101,2 MHz, 102,2 MHz), gdy w tym czasie RMF Classic będzie musiało wyłączyć swoją stację, bo nie można znaleźć dla nas wolnej od zakłóceń częstotliwości.

RMF Classic, należące do Grupy RMF, powstało w 2003 r. Obecnie nadaje muzykę filmową w 19 miastach: Białystok, Bydgoszcz, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław i Zielona Góra.