Radio Roxy ukarane przez KRRiT za niedozwolone treści

b_150_120_16777215_00_images_logo_Roxy.jpg

W wyniku przeprowadzonej kontroli programu Radia Roxy w dniach 3-9 września 2012 r., Krajowa  Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła karę na stację w wysokości 6 500 zł. 

 

Według KRRiT audycji „Ranne Kakao. Pierwsza Krew” zawierała wypowiedzi prezenterów mogące zagrażać psychicznemu i moralnemu rozwojowi małoletnich.

Tematem przewodnim audycji z 4 września 2012 r. były sceny filmowe. Wulgarny opis sceny filmowej zawierał obraz brutalnego seksu połączonego z przemocą i przymusem. Zgodnie z ustawą o rtv i rozporządzeniem KRRiT,  takie przekazy mogą być rozpowszechniane wyłącznie po godzinie 23:00.

Prowadzący poranny blok „Ranne Kakao. Pierwsza krew” w swoich wypowiedziach często poruszali tematy dotyczące seksualności, mówiąc o nich w sposób obsceniczny i prymitywny. Właściwe ich odebranie i zrozumienie było możliwe jedynie przez dorosłego słuchacza  posiadającego odpowiednie doświadczenie życiowe. Tematyka i sposób prezentacji treści w analizowanych audycjach może mieć negatywny wpływ na rozwój psychiczny i moralny małoletnich słuchaczy.

KRRiT kwestionuje praktyki niezgodnego z ustawą oznaczania a także godzin emitowania treści zagrażających psychicznemu i moralnemu rozwoju nieletnich odbiorców. Nie daje przyzwolenia na stosowanie praktyk zaniżania kryteriów wiekowych, tam gdzie one istnieją i są prawnie usankcjonowane, a więc w odniesieniu do telewizji, a w przypadku radia na rozpowszechnianie tego typu audycji w innych godzinach niż 23:00-6:00.

Przy ustalaniu wysokości kar finansowych Przewodniczący KRRiT kierował się przesłankami określonymi art. 53 ust. 1 ustawy o rtv tj. zakresem i stopniem szkodliwości naruszenia, dotychczasową działalnością karanych nadawców oraz ich możliwościami finansowymi. Wysokość kary została ustalona w oparciu o przesłanki rocznych opłat za użytkowanie częstotliwości użytkowanych w celu rozpowszechniania programów.